Inzerce nákupu
a prodeje
  Termíny aukcí v ČR
a zahraničí
  Jak inzerovat
prodej a prodávat
  Jak inzerovat
nákup a nakupovat
  Aktuality, informace,
názory, tipy
  Kontakt na nás
   


Aktuality, informace, názory, tipy 
 
Souboj o obraz E. Filly
Autor: Ing. Ev?en ?ťastný (IP zapsáno)
Datum: 07.12.2002 23:21

Auk?ní sí? Nuselská 19 a.s. za?ila op?t po del?í dob? tvrdý souboj milioná??. Dra?il se toti? na její aukci 7.12.2002 významný obraz od nejdra??ího ?eského malí?e Emila Filly "Záti?í se zmrzlinou, vínem a obálkou", datovaný do let 1913/14. Takto rané kubistické plátno se vyskytuje na na?em trhu opravdu velmi vzácn?. Dílo bylo rovn?? za ?ivota malí?e vystavováno v Mánesu v r. 1932. Jeho vyvolávací cena byla stanovena na 750 000,-K?. Kladívko p. Tichého p?ikleplo vzácný obraz po n?kolika minutách známému brn?nskému galeristovi za 2 600 000 K?. K této ?ástce je nutné p?i?íst auk?ní p?irá?ku, DPH a poplatek vyplývající z Autorského zákona. Bohatý n?mecký dra?itel, který po Záti?í se zmrzlinou rovn?? tou?il, ode?el tentokrát výjime?n? pora?en. ?ťastný den m?l pra?ský podnikatel, který získal krásný olej Kamila Lhotáka "Závodi?t? I" z r. 1949 za 88 000,-K?. Dra?ba za?ala na 48 000,-K?. Ceny srovnatelných obrazú se obvykle pohybují minimáln? o 100% vý?e. Naprostá v?t?ina ostatní polo?ek vyvolávaných na aukci se se zna?nými nár?sty prodala, a tak poslední aukce v r.2002 Auk?ní sín? Nuselská 19 a.s. byla zakon?ena ke v?eobecné spokojenosti majitel? dra?ených p?edm?t?, dra?itel? i majitele auk?ní sín?.Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **   ** **  ** **   ** **     ******* 
 **   **  ** **  **   ** **  **  **   ** 
 **   **  ****  **   ** **  **  **   ** 
 **   **   **   ********* **  **  ******** 
 **  **   **   **   ** *********     ** 
  ** **    **   **   **    **  **   ** 
  ***    **   **   **    **  ******* iElektro.cz