Inzerce nákupu
a prodeje
  Termíny aukcí v ČR
a zahraničí
  Jak inzerovat
prodej a prodávat
  Jak inzerovat
nákup a nakupovat
  Aktuality, informace,
názory, tipy
  Kontakt na nás
   


Aktuality, informace, názory, tipy 
 
Výstava obraz? ak. mal. Svatopluka Sulka
Autor: Otakar Erhart (IP zapsáno)
Datum: 25.04.2003 14:46

Dne 3.5.2003 bude v galerii Kní?ecí dv?r v obci Hluboká nad Vltavou zahájena výstava obraz? akademického malí?e Svatopluka Sulka. Slou?í ke cti této soukromé galerie, ?e v dob?, kdy trh s výtvarným um?ním nepro?ívá zrovna lehké období, si vybrala pro mnohé neznámého, ale bezesporu dobrého a zajímavého um?lce.
Sv. Sulek se narodil 16.3.1921 v Tábo?e. S rodi?i se je?t? jako dít? odst?hoval do Ko?ic, kde absolvoval reálné gymnasium. Po II. sv?tové válce v r. 1947 byl p?ijat na presti?ní Ecole Parise do ateliéru Fernanda Légera v Pa?í?i.
Díky pomoci rodi??, p?átel a hlavn? díky pomoci své sestry, která pracovala jako stewardka a ze svých diet podporovala bratra na studiích, mohl 3 roky studovat na této ?kole pod vedením slavného francouzského malí?e. Po absolvování ?koly v r. 1950 odejel Sv. Sulek na ostrov Korsika, kde díky svému p?íteli pa?í?skému malí?i mohl bydlit v jeho ateliéru ve vesnici Erbalunga. Tato cesta, pobyt zde a hlavn? mno?ství malí?ských podn?t?, které skýtala divoká p?íroda Korsiky obklopená ze v?ech stran mo?em, se stala pro S.Sulka osudnou. Zde nalezl sv?j "ráj" a velkou inspiraci pro svou budoucí tvorbu, kterou se stali rybá?i, lod?, bárky, rybí trhy a v?e, co je s spojeno s mo?em-oceánem jako fenoménem svobody a nekone?nosti bez hranic.
Po návratu do ?ech v roce 1951, aby mu byl uznán titul akademického malí?e, musel Sv. Sulek nastoupit studia malí?ství na pra?ské AVU. Jeho svérázná a svobodomyslná povaha a jeho malí?ský projev, tak jako u jiných dnes uznávaných výtvarník?, v?ak nekorespondovaly s oficiálním stylem socialistického realizmu tehdej?ích let. To bylo d?vodem, pro? Sv. Sulek po roce studií AVU opustil a odejel jako brigádník ma Mostecko, kde fáral na hlubinné ?acht? dolu "Vít?zný únor". Zde pobýval s jedním ze svých koleg?-malí?? s Bohdanem Kopeckým.
Po návratu do Prahy op?t nebyl p?ijat do malí?ské akademické obce a tak se vrátil k haví?in?, tentokrák na Kladno. Zde utrp?l t??ký úraz, p?i kterém jej smrt minula jen o vlásek. Po del?ím pobytu v nemocnici se Sv. Sulek ji? na Kladno nevrátil a odejel do Ji?ních ?ech, kde pomáhal v zem?d?lství, ale hlavn? maloval a maloval. Výsledkem tohoto pobytu bylo mno?ství obraz?, které spole?n? s obrazy z Francie, Korsiky a Prahy p?edstavil v r. 1958 v Galerii ?s. spisovatel. Výstava byla velice úsp??ná a na tomto základ? se Sv. Sulek kone?n? do?kal titulu akademický malí?.
Svatopluka Sulka lze za?adit mezi malí?e - poutníky. B?hem svého ?ivota ?il a maloval na mnoha místech, a to jak cizin? tak v ?echách. Z cizích zemí lze jmenovat Korsiku, Francii, Egypt, Maroko, Al?ír, bývalá Jugoslávie a s ?s. lodí plul z Polska kolem Mysu Dobré nad?je do Indie a zp?t. V ?echách ?il a tvo?il v Krkono?ích, Ji?ních ?echách, na Ji?ní Morav?, v Praze a také na Horehronní na Slovensku.
P?i pohledu na obrazy Sv. Sulka vás upoutá jejich barevnost. ?iroké i úzké tahy ?t?tcem jsou provedeny valéry v?ech barev, které paleta skýtá. Malí? jakoby cht?l zp?ístupnit b??nému oku diváka i ty ?ásti barevného spektra, které jsou pro ?lov?ka neviditelné. Jednotlivé tahy jsou provedené jasn?, p?esn? a bez zaváhání. Ka?dá plocha je na jeho obrazech jednotliv? propracována a jako jakási mozaika p?ipomínající barevná okna kostel? tvo?í jednolitý celek. Témata velké v?t?iny obraz? jsou dána osobními zá?itky, pro?itky a vjemy, které p?i své pouti sv?tem Svatopluk Sulek za?il. K n?kterým z nich se dokonce vá?e i celý p?íb?h, který malí? ve svých obrazech ztvárnil. V posledních letech, kdy zdraví i v?k u? nedovolí malí?i Sv. Sulkovi toulat se sv?tem a nutí jej z?stat na míst?, na jiho?eském statku, se jako objekty jeho vývarného zájmu objevují i témata sou?asného ve?ejného, kulturního i politického ?ivota a to jak ?ivota v rodných ?echách, tak ?ivota a d?ní ve sv?t?.

Vernisá? výstavy v galerii Kní?ecí dv?r v Hluboké nad Vltavou uvede kolega a p?ítel Svatopluka Sulka akademický malí? Jaroslav ?erých.


Pozn. autora ?lánku:
výstava je prodejní, do budoucna lze p?edpokládat, ?e ve?keré dílo ak.mal. Svatopluka Sulka bude p?evezeno do Francie, neboť ob? jediné dcery tohoto malí?e jsou francouzky a ?ijí natrvalo ve Francii.

Re: Výstava obraz? ak. mal. Svatopluka Sulka
Autor: Marta Askenazy (IP zapsáno)
Datum: 19.02.2005 08:13

Vazeny pane O. Erharte, velice me prekvapila a znepokojila Vase poznamka: ............"neboť ob? jediné dcery tohoto malí?e jsou francouzky a ?ijí natrvalo ve Francii."
Vim, ze Svatopluk Sulek ma jeste tri dcery z druheho a tretiho manzelstvi. Z Vasi poznamky lze vyvodit, ze jiz neziji? Byla bych velice rada, kdybyste mne informoval o faktech.
Srdecne Martha Ashkenazy

Re: Výstava obraz? ak. mal. Svatopluka Sulka
Autor: Barbora a Magdalena Sulkovy (IP zapsáno)
Datum: 20.08.2005 03:10

Wednesday, 17 August 2005 10:44 PM
Dobry den,
nahodou jsme se sestrou objevily Vasi reakci panu Erhartovi a chtely bychom Vam podekovat za zajem a zaroven Vas ujistit, ze obe se tesime dobremu zdravi. Vy otce znate?
Se srdecnym pozdravem
Barbora a Magdalena Sulkovy

Re: Výstava obraz? ak. mal. Svatopluka Sulka
Autor: Otakar Erhart (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2005 13:10

Dobry den,
vim, ze reaguji pozde, ale nevedel jsem, ze je mozne reagovat na zde uvedene clanky. Zdravim tedy obe dcery, Barbaru a Magdalenu. Priznam se, ze jsem skutecne o Vas nevedel. Vedel jsem od Svaty pouze to, ze byl v Cechach podruhe zenat, ale vic nic. Ja znam Svatu Sulka cca 5 let. Poznal jsem ho v hospode na Hradcanske - Dejvicka Sokolovna. Protoze se jiz cca 20 let zajimam o vytvarne umeni a sbiram obrazy, bylo pro me velice zajimave byt s nim v kontaktu. Myslim, ze nyni mohu rici, ze jsme pratele. Take jsem se zacal pidit po jeho obrazech, kterych jsem dosud nashromazdil 5, ale zadny jsem nekoupil primo od nej, protoze nechci, aby si myslel, ze bych chtel vyuzit nasi znamosti. Jinak, samozrejme, kdyz se nekde objevi k prodeji jeho obraz, snazim se jej ziskat. Mam Svatovy obrazy rad, a to i proto, ze znam jejich autora. Jinak Svata se v poslednich cca 2 letech stale zotavuje ze zraneni, ktere utrpel pri srazce vlaku v Jiznich Cechach, mel komplikovane zlomenou nohu a take ruku. Kdyz se z toho, diky Bohu, vykresal, spadl a narazil si pravou ruku tak, ze ani nemuze malovat, prerusil se mu v ruce nerv, a to je smutny.
Vsechny Vas zdravim,
Otakar Erhart
erhart.otakar@cpost.cz
605 225 061

P.S.
Nedavno vysla knizka od P.Kosatika s nazvem Sulek Maluje s mnoha reprodukcemi.
Je k dostani i na Internetu a docela se povedla. Mne osobne tam pouze chybi nejake reprodukce obrazu s tematikou "More", a to ze zacatku tvorby v 50. a pak i z 60. + 70. let. Kde asi jsou ?

Re: Výstava obraz? ak. mal. Svatopluka Sulka
Autor: Otakar Erhart (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2005 13:11

Dobry den,
vim, ze reaguji pozde, ale nevedel jsem, ze je mozne reagovat na zde uvedene clanky. Zdravim tedy obe dcery, Barbaru a Magdalenu. Priznam se, ze jsem skutecne o Vas nevedel. Vedel jsem od Svaty pouze to, ze byl v Cechach podruhe zenat, ale vic nic. Ja znam Svatu Sulka cca 5 let. Poznal jsem ho v hospode na Hradcanske - Dejvicka Sokolovna. Protoze se jiz cca 20 let zajimam o vytvarne umeni a sbiram obrazy, bylo pro me velice zajimave byt s nim v kontaktu. Myslim, ze nyni mohu rici, ze jsme pratele. Take jsem se zacal pidit po jeho obrazech, kterych jsem dosud nashromazdil 5, ale zadny jsem nekoupil primo od nej, protoze nechci, aby si myslel, ze bych chtel vyuzit nasi znamosti. Jinak, samozrejme, kdyz se nekde objevi k prodeji jeho obraz, snazim se jej ziskat. Mam Svatovy obrazy rad, a to i proto, ze znam jejich autora. Jinak Svata se v poslednich cca 2 letech stale zotavuje ze zraneni, ktere utrpel pri srazce vlaku v Jiznich Cechach, mel komplikovane zlomenou nohu a take ruku. Kdyz se z toho, diky Bohu, vykresal, spadl a narazil si pravou ruku tak, ze ani nemuze malovat, prerusil se mu v ruce nerv, a to je smutny.
Vsechny Vas zdravim,
Otakar Erhart
erhart.otakar@cpost.cz
605 225 061

P.S.
Nedavno vysla knizka od P.Kosatika s nazvem Sulek Maluje s mnoha reprodukcemi.
Je k dostani i na Internetu a docela se povedla. Mne osobne tam pouze chybi nejake reprodukce obrazu s tematikou "More", a to ze zacatku tvorby v 50. a pak i z 60. + 70. let. Kde asi jsou ?

Re: Výstava obraz? ak. mal. Svatopluka Sulka
Autor: Otakar Erhart (IP zapsáno)
Datum: 25.11.2005 13:11

Dobry den,
vim, ze reaguji pozde, ale nevedel jsem, ze je mozne reagovat na zde uvedene clanky. Zdravim tedy obe dcery, Barbaru a Magdalenu. Priznam se, ze jsem skutecne o Vas nevedel. Vedel jsem od Svaty pouze to, ze byl v Cechach podruhe zenat, ale vic nic. Ja znam Svatu Sulka cca 5 let. Poznal jsem ho v hospode na Hradcanske - Dejvicka Sokolovna. Protoze se jiz cca 20 let zajimam o vytvarne umeni a sbiram obrazy, bylo pro me velice zajimave byt s nim v kontaktu. Myslim, ze nyni mohu rici, ze jsme pratele. Take jsem se zacal pidit po jeho obrazech, kterych jsem dosud nashromazdil 5, ale zadny jsem nekoupil primo od nej, protoze nechci, aby si myslel, ze bych chtel vyuzit nasi znamosti. Jinak, samozrejme, kdyz se nekde objevi k prodeji jeho obraz, snazim se jej ziskat. Mam Svatovy obrazy rad, a to i proto, ze znam jejich autora. Jinak Svata se v poslednich cca 2 letech stale zotavuje ze zraneni, ktere utrpel pri srazce vlaku v Jiznich Cechach, mel komplikovane zlomenou nohu a take ruku. Kdyz se z toho, diky Bohu, vykresal, spadl a narazil si pravou ruku tak, ze ani nemuze malovat, prerusil se mu v ruce nerv, a to je smutny.
Vsechny Vas zdravim,
Otakar Erhart
erhart.otakar@cpost.cz
605 225 061

P.S.
Nedavno vysla knizka od P.Kosatika s nazvem Sulek Maluje s mnoha reprodukcemi.
Je k dostani i na Internetu a docela se povedla. Mne osobne tam pouze chybi nejake reprodukce obrazu s tematikou "More", a to ze zacatku tvorby v 50. a pak i z 60. + 70. let. Kde asi jsou ?

Re: Výstava obraz? ak. mal. Svatopluka Sulka
Autor: adela corina (IP zapsáno)
Datum: 27.04.2006 07:59

Ty dve dceri co se tu hlasi se nikdy o sveho otce nestaraly a nemaji k nemu zadny vtah, coz je velmi smutné.Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 *******  ******** ********    ** **   ** 
 **   ** **    **       **  **  ** 
    ** **    **       **  ** **  
 *******  ******  ******     **   ***  
    ** **    **    **  **  ** **  
 **   ** **    **    **  **  **  ** 
 *******  ******** **     ******  **   ** iElektro.cz