Inzerce nákupu
a prodeje
  Termíny aukcí v ČR
a zahraničí
  Jak inzerovat
prodej a prodávat
  Jak inzerovat
nákup a nakupovat
  Aktuality, informace,
názory, tipy
  Kontakt na nás
   


Aktuality, informace, názory, tipy 
 
Olej Jana Zrzavého prodán za 600 000 korun
Autor: Redakce (IP zapsáno)
Datum: 30.11.2003 22:09

Praha 29.11.2003
V minulosti několikrát vystavovaný olej Jana Zrzavého Z krátké vsi byl na sobotní aukci společnosti Dorotheum vydra?en za částku 0,6 milionu korun. Celkový výnos aukce dosáhl 9,6 milionu korun včetně dra?ební přirá?ky. Dra?eny byly obrazy, grafické listy, kresby, fotografie, ?perky, zbraně, u?ité umění a nábytek. Noví majitelé si vydra?ili 53 procent ze 445 nabízených polo?ek.

?Jsme rádi, ?e olej Jana Zrzavého nás, podobně jako v předchozí aukci, nezklamal. Bohu?el se v?ak také potvrdil trend z říjnové aukce, kdy nejdra??í polo?ky řádu několika statisíců, případně milionů, vydra?eny nebyly. Bez nového majitele tak doposud zůstala nejvýrazněj?í polo?ka aukce, prezentující české umění přelomu 50. a 60. let - preparovaný obraz Mikulá?e Medka z roku 1960 s vyvolávací cenou 1 milión korun a také výjimečně zajímavé plátno Václava ?pály z roku 1933, zobrazující kytici v umělcově ateliéru s vyvolávací cenou 700 tisíc korun. Naopak levněj?í polo?ky z u?itého umění se prodávaly s vysokým cenovým nárůstem a ve velkém procentu,? řekla po skončení aukce ředitelka Dorothea Mária Gálová.

Dal?ími nejdra??ími prodanými polo?kami byly Kalvodův olej Zima v lese, prodaný za 180 tisíc korun a pastel na papíře od Jana Preislera Studie k poku?ení s dosa?enou cenou 170 tisíc korun. Zajímavé ceny dosáhly také olej Jiřího Balcara z roku 1957, prodaný za 140 tisíc korun a pastel na papíře Hrající si děti od Josefa Čapka s dosa?enou částkou 120 tisíc korun.
Z kolekce oblíbených krajinářů Mařákovy ?koly se kromě Kalvody prodalo v?ech pět děl malíře Franti?ka Kavána od 30 do 95 tisíc korun a také Letní krajina Václava Březiny za 90 tisíc korun.

Nejdra??í prodanou polo?kou z u?itého umění se staly stříbrné párové svícny v rokokovém stylu s cenou 130 tisíc korun. Zcela výjimečný soubor hyalitového skla ze slavných Buquojských skláren, zdobený malbou zlatem, byl kompletně prodán, a to v cenách od 35 tisíc do 100 tisíc korun. V?echny vydra?il jediný zájemce, dra?ící po telefonu. Také kolekce designu slavného návrháře Ladislava Sutnara, zahrnující příbory, porcelánové a skleněné servisy, byla prodána, s výjimkou jediného servisu. Cenový nárůst u těchto polo?ek se pohyboval od 100 do 300%, dosa?ené ceny od 5 do 38 tisíc korun.

O největ?í překvapení se postaraly lékárenské láhve, dózy a lahvičky, o které se strhl boj mezi zájemci v sále, dra?iteli po telefonu i písemnými nabídkami. Ceny se u těchto sběratelsky atraktivních polo?ek vy?plhaly a? o 300-750%, kdy ve dvou případech dosáhly výjimečně vysokých částek 34 a 32 tisíc korun. Dal?í lahůdkou, o kterou byl velký zájem, bylo plně funkční zubařské křeslo z počátku 20. století, které nakonec vydra?il zájemce přímo v sále za rovných 40 tisíc korun.

Z nabídky hodin se prodalo pět polo?ek, přičem? nejvy??í částku 65 tisíc korun dosáhly barokní skříňkové hodiny, u nábytku nejvy??ích cen dosáhl přenosný barokní sekretář, zhotovený technikou Boulle v Německu kolem roku 1700, vydra?ený za 100 tisíc korun, dále dvoukřídlá skříňka podle návrhu Jana Kotěry za 70 tisíc korun a historizující intarzovaný stůl za 50 tisíc korun.

Aukce se zúčastnilo 153 dra?itelů přímo v sále a dal?ích 71 zájemců prostřednictvím písemného limitu a telefonního spojení. Celá aukce trvala čtyři hodiny. Na místě licitátora se střídali Petra Hajská, Miroslav Zíka a Mária Gálová.Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **   ** ******** **  ** **   **  ******* 
 ***  ***   **   **  **  **  **  **   ** 
 **** ****   **   ** **   ** **      ** 
 ** *** **   **   *****    ***   ******* 
 **   **   **   ** **   ** **      ** 
 **   **   **   **  **  **  **  **   ** 
 **   **   **   **  ** **   **  ******* iElektro.cz